ADLİ BİLİŞİM<br>İNCELEMELERİ

ADLİ BİLİŞİM
İNCELEMELERİ

Adli bilişim; bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılarak işlenmiş suçların analizi, raporlanması ve vakanın çözüme ulaştırılması için izlenen teknik ve prosedürlerin kullanıldığı işlemler bütünüdür. Adli bilişim hizmetleri, çoğu zaman adli bilişim laboratuvarlarında yürütülmekle birlikte zaman zaman vakaya konu olan yerde de çalışılmak zorunda kalınan durumlar olabilir. Adli bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanan prosedürler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Adli bilişim vakasının çözülmesi için hazırlıkların yapılması
  • Delillerin toplanması ve korunması
  • Delillerin adli bilişim metodolojisi ile incelenmesi
  • Bulguların ortaya konması
  • Bulguların sunumu ve raporlanması
  • Söz konusu adli bilişim vakasıyla ilgili bilirkişi raporu ya da mütalaa yazılması

Hard disk, cep telefonu, GPS navigasyon cihazı, modem ve benzeri cihazlar üzerinde detaylı ve kapsamlı incelemeler yapabilen ekibimiz, söz konusu ortamlar kullanılarak işlenen suçların veya adli vakaların aydınlatılması hizmetidir. Ticari sırların çalınması, çalışanların suiistimalleri, internet üzerinden uzaktan ağa sızma girişimleri, kredi kartı sahtekarlıkları, bankaların internet şubelerine sızarak kullanıcı hesaplarındaki paraların çalışması, eşlerin internet üzerinden birbirlerini aldatmaları, internet ve telefon yoluyla hakaret ve taciz olayları örnek olarak gösterilebilir. Bu incelemelerde ilgili kayıt ortamının birebir kopyası çıkartılarak bulunan deliller profesyonel adli bilişim yazılımları ile uzman mühendislerimiz tarafından incelenir ve ilgili vaka hızlı bir şekilde sonuçlandırılır.