BİLİRKİŞİ RAPORU NEDİR?

BİLİRKİŞİ RAPORU NEDİR?

Adli bilişim incelemelerinde bulunan bulguların rapor olarak hazırlanmasıdır. Ayrıntılı olarak dijital delillerin nasıl elde edildiğine ilişkin teknik boyutu ve adli bilişimin hangi metotlarının kullanıldığı da anlaşılır bir dille belirtilmektedir.  Rapor içeriğinde araştırmanın yapıldığı zaman dilimi, incelenen elektronik deliller ve araştırma sonunda ele geçen bulgulara ilişkin bilgiler yer alır.