Adli Bilişim

Adli bilişim, genel olarak bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılarak işlenmiş suçların analizi, raporlanması ve vakanın çözüme ulaştırılması için izlenen teknik ve prosedürlerin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Adli bilişim hizmetleri, çoğu zaman adli bilişim laboratuarlarında yürütülmekle birlikte zaman zaman vakaya konu olan yerde de çalışılmak zorunda kalınan durumlar olabilir. Adli bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanan prosedürler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

  • Adli bilişim vakasının çözülmesi için hazırlıkların yapılası
  • Delillerin toplanması ve korunması
  • Delillerin adli bilişim metodolojisi ile incelenmesi
  • Bulguların ortaya konması
  • Bulguların sunumu ve raporlanması
  • Söz konusu adli bilişim vakasıyla ilgili bilirkişi raporu ya da mütalaa yazılması

 

 Adli bilişim uzmanlarının bu incelemeleri yürütebilmeleri için yeterli teknik bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Delil olarak nitelendirilebilecek tüm kayıt ortamlarının (hard disk, hafıza kartı, USB bellek, cep telefonu, SIM kartı, GPS navigasyon cihazı v.b.) laboratuar ortamında incelemeye alınmadan önce birebir klonlama işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Elde edilen klon, orijinal kayıt ortamının birebir kopyasıdır ve bu imaj alınırken, delil üzerinde en ufak bir değişikliğin bile olmadığına dair eşsiz bir hash (MD5 ya da SHA) değeri hesaplanır. Böylelikle incelenen delil üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda hash değeri değişeceği için delilin geçerliliği korunmuş olur. Delil üzerinde virüs, kullanıcı hatası v.s. nedenler yüzünden değişiklik riskine engel olmak için orijinal ortamın imajı alınırken ve imaj üzerinde inceleme yaparken yazma korumalı ek bağlantı aparatları (write-blocker) kullanılır.

En sık rastlanılan adli bilişim vakaları, ticari sırların çalınması, çalışanların suiistimalleri, internet üzerinden uzaktan ağa sızma girişimleri, kredi kartı sahtekârlıkları, bankaların internet şubelerine sızarak kullanıcı hesaplarındaki paraların çalışması, eşlerin internet üzerinden birbirlerini aldatmaları, internet ve telefon yoluyla hakaret ve taciz olayları, çocuk pornografisi sıralanabilir.

Forensas Adli Bilişim Hizmetleri, gelişmiş laboratuar ortamında tecrübeli ve sertifikalı adli bilişim uzmanları ile yargıya intikal etmiş veya edecek her türlü adli bilişim vakasına müdahale edebilecek yetkinliğe sahiptir.

Silinme, şifreleme, kriptolama, gizleme gibi yöntemlerle görünmez kılınan verileri başarılı bir şekilde ortaya çıkarabilen uzman ekiplerimiz, bugüne kadar yüzlerce vakayı başarılı bir biçimde çözüme ulaştırmıştır. Tüm işleyiş, uluslararası ve yerel standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir ve ortaya konulan rapor ve mütalaalar, konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından bile kolaylıkla anlaşılır derecede hazırlanmaktadır.

 

Bizi Takip Edin!